Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

rafsistemlerin.com Mesafeli Satış Sözleşmesi

06.03.2011 tarih ve 27866 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmelere Dair

Yönetmelik' gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için hazırlanan mesafeli satış
sözleşmesi aşağıdadır: 

 
1- Taraflar 

 
1.1- Satıcı
 Ünvanı: Endoraf Sistemleri - Ahmet Suat Türk
Adres: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 5 No: 524 34383 Şişli / İSTANBUL

Telefon: 0 212 220 05 65
Faks: 0 212 220 05 64

Web Adresi: www.rafsistemlerin.com 

E-posta: info@endoraf.com 

 
1.2- Alıcı 
ALICI ADI VE ADRESİ BU ALANDA BELİRTİLECEKTİR.
 
İşbu sözleşme yukarıda ayrıntılı bilgileri bulunan "SATICI" ile "ALICI" arasında akdedilmiştir. İşbu
sözleşmede belirtilen adresler, tarafların yasal tebligat adresleri olup, yazılı olarak bildirilmedikçe
işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerlidir. Taraflara ait geçerli telefon, faks ve e-posta bilgileri
de yukarıda belirtilmiştir. 

 
2- Sözleşme Konusu 

 
İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.rafsistemlerin.com İnternet sitesinden
elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli
belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün-ürünlerin satışı ve teslimine dair “4077 Sayılı
Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri
Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve
hüküm altına alınması oluşturmaktadır. 

 
3- Sözleşmeye Konu Olan Ürün ya da Ürünlere Ait Özellikler 

 
3.1- Ürünlerin cinsi, türü, miktarı, kargo ücreti, tüm vergiler dahil toplam satış bedeli,
ödeme şekli, teslimat ve fatura adresi aşağıda belirtildiği gibidir. Özellikler hakkında detaylı
bilgiye www.www.rafsistemlerin.com adresindeki arama alanına ürünlerin adının yazılmasıyla
ulaşılabilmektedir.
 
Ürün Adı
 
ÜRÜN ADI
 
Yukarıdaki bilgiler siparişin oluşturulduğu tarih ve saat için geçerlidir. (Özel indirim, kampanya,
fiyat artışı... gibi nedenlerle, sözleşmeye konu olan sipariş zamanı dışında değişiklik gösterebilir.) 

 
3.2.- Kargo Ücreti ve Ürün Teslimatına İlişkin Hükümler:
 
KARGO FİRMASI
KARGO TUTARI TL (KDV Dahil)
ADI
 
SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesin
sorumludur. Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesine
kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.
Sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya
kuruluşça teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI
mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü
durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya
bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa
emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar
teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etme hakkını kullanması
halinde ALICI'nın ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 
www.rafsistemlerin.com tüm siparişleri, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim eder.
Hediye paketi yapılmış ürünler sevk irsaliyesi ile gönderilecek; fatura, bilahare fatura adresine
postalanacaktır. Kargo ücreti ise aksi bir kampanya ile ifade edilmediği sürece ALICI' ya aittir.
 
3.3.- Sipariş Tutarı: TUTAR TL (KDV Dahildir)
 
3.4.- Ödeme Şekli: Kredi Kartı Ön siparişler dışında, kredi kartlı alışverişlerde tahsilatın yapıldığı
günden itibaren 7 “iş günü” içerisinde sözleşmeye konu olan ürün ya da ürünler SATICI tarafından
kargoya teslim edilir. Havaleyle yapılan alışverişlerde ise işlemler, ALICI’nın sipariş bedelini SATICI’ya
havale ile ulaştırdığı tarihte başlatılır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka
kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürün
fiyatının teknik olarak yanlış yazılması sonucunda yapılacak maddi hatalarda SATICI sözleşmeyi
feshetme ve siparişi iptal etme hakkına sahiptir. Ürünün tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının
ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi
halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, ürünü 3 gün içinde SATICI'ya göndermekle
yükümlüdür. Bu takdirde taşıma giderleri ALICI'ya aittir.
 
3.5.- ALICI’nın SATICI’ya ait ilgili ekranlarına girdiği teslimat ve fatura adresi aşağıdaki gibidir:
 
Teslimat Adresi : ALICI TESLİMAT ADRESİ
 
Fatura Adresi : ALICI FATURA ADRESİ
 
4- Genel Hükümler
 
4.1. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış
olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda
yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. 

 
4.2. KDV oranları tekstil ürünleri, çanta ve kitap için %8, dergiler için %1, müzik, video, bilgisayar,
elektronik ürünleri ile kargo için %18'dir. Söz konusu oranlardaki değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihte
aynen uygulanacaktır. Her koşulda, devletin ürün ve kalem özelinde tanımladığı oranlar geçerlidir.
 
4.3. SATICI, ürün teslimatında hizmetinden faydalandığı kargo şirketini haber vermeksizin değiştirme
hakkını saklı tutar.
 
4.4. Siparişe ilişkin gönderi/paket teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla
yaptığı kabul edilmiş sayılır. ALICI tarafından teslimat sırasında hasarlı olduğu tespit edilen paketler
kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır. Bu tutanak 0 212 220 05 64 no'lu faksa gönderilmeli ve
durum info@endoraf.com adresine bir E-posta aracılığıyla bildirilmelidir. SATICI, sipariş ile ilgili
çalışmalara başlayarak, en kısa zamanda teslimatın yapılmasını sağlayacaktır.
 
4.5. İade veya değişikliği istenen ürünler ayrı bir paket/koli içerisinde konularak, kargoda hasar
görmeyecek şekilde geri gönderilmelidir. Ürünlerin orijinal kolileri üzerinde meydana gelebilecek hasar
ve üzerlerine yapıştırılan kargo vs etiketleri, ürünlerin orijinalliğini bozduğu ve dolayısıyla yeniden
satılabilme ihtimalini ortadan kaldırdığı için, iade veya değişimleri mümkün olamayacaktır.
 
5- Cayma Hakkı 

 
ALICI'nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim
aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde malı veya hizmeti
reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya
ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı SATICI taahhüt eder. 

 
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7
(yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının ALICI tarafından kullanılması için, öngörülen
süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış,
satış özelliğinin ortadan kalkmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya
ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura
aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya
iade edilir. 

 
 
 
 Kampanya kapsamında satılan ürünler hiçbir suretle iade alınmamaktadır.
 
6- İade Prosedürü
 
6.1 Kredi Kartına İade Prosedürü: 
ALICI'nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu
olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile tüketiciye bedel
iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade
prosedürü aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:


 
ALICI ürünü kaç taksit ile satın aldıysa banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI
bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli
harcamaların ALICI'nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma
düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından
aktarılır. ALICI'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap
kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu
 
taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha
alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.


 
Kredi kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu sözleşme
gereği müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi sözkonusu
olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı bankaya
nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür
gereğince müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI'nın bankaya
bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.


ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.


 
6.2. Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü: 
Kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme
seçeneklerinde iade tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın
fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale veya EFT şeklinde
yapılacaktır.
 
7- Mücbir Haller
 
Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında
gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç
ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine
getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat
hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak
kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak
bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı
herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse,
taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır. 

 
8- Talep ve Şikâyetler 

 
ALICI, talep ve şikâyetlerini SATICI'nın işbu sözleşmede yer alan iletişim adreslerine yapabilir.
 
9- Borçlunun Temmerüdü
 
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın
uğradığı zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın
kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak
mecburiyetinde olmayacaktır.
 
10- Yetkili Mahkeme 

 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici
Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 

 
ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs.
satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve
bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini, ardından işbu sözleşmeye konu ürünü sipariş
verdiğini kabul ve beyan eder. 

 
SATICI: Endoraf Sistemleri www.www.rafsistemlerin.com- Endoraf Sistemleri Ahmet Suat Türk

Adres: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat 5 No: 524 34384 Şişli/ İSTANBUL

Telefon: 0 212 220 05 65

Faks: 0 212 220 05 64

E-posta: info@endoraf.com 

 
ALICI: 
ALICI ADI SOYADI
İşlem Tarihi ve Saati: TARİH VE SAAT
Telefon ile Bilgi Al Whatsapp ile Bilgi Al